Ivana Milosavljević

  • Kategorija: Savetnici

Ivana MilosavljevicPsiholog, Psihoterapeut u edukaciji TA centra, Beograd

Diplomirala je psihologiju na Univerzitetu u Nišu. Sada pohađa master studije na smeru kliničke psihologije na Univerzitetu u Beogradu. Savetnica je u oblasti predbračnog savetovanja i edukantkinja četvrte godine transakcione analize pri TA centru u Beogradu. Sertifikovana je trenerica asertivnog treninga i organizuje različite psihološko-edukativne radionice namenjene opštoj populaciji. Ranije se volonterski angažovala u više nevladinih organizacija, a trenutno stažira u psihijatrijskoj bolnici “Dr Laza Lazarević”.

Na početku rada sa svakim klijentom, bio on adolescent ili odrasla osoba, govorimo o njegovim očekivanjima od terapije i o razlogu zbog kojeg mi se obraća. I dok ja tokom prvog susreta stičem opštu sliku o problemu zbog kojeg mi se klijent obraća, on/ona ima priliku da proceni da li mu ja odgovaram za dalji zajednički rad. Ako se složimo o daljoj saradnji, zakazujemo naredni susret.

 

Na dalje, rad sa svakim klijentom je poseban, jer je svako jedinstven, drugačiji. Ono što je, ipak, karakteristično za rad sa svima, jeste jasno postavljanje ciljeva koje želimo dostići. Takođe, često klijente upoznajem sa osnovnim pojmovima  iz transakcione analize, kako bi im samima bilo lakše da shvate šta proživljavaju.

Kako terapiju privodimo kraju, osvrćemo se na prvobitno postavljene ciljeve i rezultate koje smo ostvarili.