Milan Damjanac

  • Kategorija: Savetnici

profil

 

Milan Damjanac, Psihoterapeut u edukaciji Konstruktivističke terapije

 

Čvrsto verujem da je svaka osoba posebna i da se svakome mora pristupiti na poseban način. Nastojim da razumem klijenta i da kroz zajedničku saradnju dođemo do rešenja. 

Pošto je svako poseban, logično je da su i svačiji problemi posebni i da se moraju pažljivo sagledati. Živimo u vremenu kada se ljudi sve manje razumeju i razgovaraju. Sve je teže održati kvalitetan kontakt sa bliskim ljudima i porodicom a istovremeno ostvariti svoje želje i planove.

Nastojim da razumem doživljaje klijenta i način na koji klijent vidi sebe i svet oko sebe, da se stavim u njegovu perspektivu. Svaki problem i doživljaj osobe je jedinstven i važan, i on se mora razumeti. Osoba se menja isključivo kada je sama spremna na to- a ja sam tu da zajedno osmislimo promenu nakon što dobro sagledamo problem. Zajednički osmišljavamo promenu koja bi bila poželjna za klijenta i kojom bi se prevazišli problemi.

Pored angažovanja na ovom projektu koji se tiče pomoći studentima, i privatno pružam usluge psihoterapije.