Kristina Brajtigam Paić

  • Kategorija: Savetnici

Kristina BrajtigamDefektolog i porodični psihoterapeut

Rodjena 1982. godine u Beogradu. 2009. godine diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na smeru specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.

U decembru 2014. godine stekla sertifikat Evropski akreditovanog programa za porodičnog terapeuta pri Institutu za mentalno zdravlje.

Od 2009.godine je aktivno radno  angažovana kroz različite aktivnosti vezane za rad sa decom i adolescentima u okviru ustanova obrazovnog i zdravstvenog tipa. 

 Iskustvo u oblasti mentalnog zdravlja stekla kroz individualni i porodični terapijski rad u savetovalištu čiji je aktivni član.

U terapiji, kutku posvećenom ličnom rastu i napretku, posebno usmerena na potencijale i snage koje pojedinac poseduje i njihovo aktivno primenjivanje u svakodnevnom životu.

 Kao specifičnost rada sa klijentima, u odgovarajućim okolnostima i u skladu sa željama i potrebama klijenta, uvode se elementi novog pravca u psihoterapiji i defektologiji, terapije uz pomoć životinja.  

Kroz aktivan rad i kontinuirano edukovanje nastoji da svojim klijentima bude u najvećoj meri korisna i doprinese celokupnom boljitku pojedinaca i porodica sa kojima radi.