Zdenka Bogunović

  • Kategorija: Savetnici

Pricajmo o tome biografija Psihoterapeut u edukaciji TA centra, HR predstavnik

Edukant naprednog nivoa TA, Sertifikovani trener asertivne komunikacije i emocionalne pismenosti u ovkiru Psihopolis instituta. 

Stava sam da je psihoterapija, u svim svojim modalitetima,  razgovor dva čoveka, dve porodice, dva sveta. Ključ dobre terapije jeste odnos klijent - terapeut, razumevanje, prihvatanje kao i poštovanje, pre svega osnovnih prava da postojiš, da si važan/važna i da si vredan/na ljubavi , da jesi OK. To je osnova na kojoj gradimo odnos i plodno tle za licni razvoj i rast. 

Važno je i da znamo da smo kao bića ok ali da naše ponašanje to ponekad nije, to jeste promenljiva kategorija i nešto što možemo da korigujemo. TA je ugovorna terapija što znači da klijent i terapeut sklapaju ugovor gde zajedno rade na putu do željenog cilja klijenta. Verujem u promenu, samo je ona konstantna.

Radujem se zajedničkom rastu!