Jelena Barbulj

  • Kategorija: Savetnici

jelena.barbuljPsiholog i psihodramski/transakciono-analitički psihoterapeut pod supervizijom

Rođena 1995. godine u Beogradu. Diplomirala 2018. na Fakultetu za medije i komunikacije na smeru Psihologija. Tokom osnovnih studija je bila koordinator Kluba studenata psihologije „Akcioni potencijal“ gde se bavila organizacijom predavanja i radionica iz domena psihologije i psihoterapije. Trenutno pohađa master program Klinička psihologija i obavlja pripravnički staž na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Na četvrtoj je godini edukacije za psihodramskog psihoterapeuta, i na trećoj godini edukacije za transakciono-analitičkog psihoterapeuta.

Psihoterapiju vidi kao „profesionalno prijateljstvo“ u kom je obezbeđeno sigurno polje za istraživanje i donošenje novih odluka. Smatra da je ovakav proces moguć kroz zajednički rad i izgradnju uzajamnog poverenja u ovom odnosu.