Maša Milićević

  • Kategorija: Savetnici

image-12134f9a22e04f117432e7eab5e4b565bd4cdb5e67d05b2ef5ffc79bcf22187d-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maša Milićević, Druga godina mastera iz kliničke psihologije, Psihoterapeut u edukaciji TA centra Beograd

Kao što svi znamo sve je u oku posmatrača i stvar perspektive. Kroz život nas prvo oblikuju primarna socializacija u vidu porodice, zatim sekundarna u vidu vaspitača, profesora i kasnije prijatelja i partnera. Kada ugradimo u to i različite intelektualne i emotivne kapacitete svakog ponaosob kao i genetske predispozicije reklo bi se da, iako živimo (makar u Evropi) u sličnim podnebljima i koliko toliko sličnim kulturama, svako od nas ima podjednako jedinstven karakter kao što je i naš otisak prstiju. Samim time naša posmatračka prizma je svojstvena samo nama

Ono što ja vidim kao ključ uspeha je da za početak razumemo svoju početnu poziciju i razvijemo emotivni kapacitet za razumevanje i prihvatanje ljudi sa kojima nam se ukrste putevi, da prihvatimo da smo i mi i drugi ljudi ok i nađemo zajednički jezik. Da naše emocije i posledično nase ponašanje i odluke rade za nas a ne protiv nas.

 Svaki životni period postavlja pred nas sebi svojstvene izazove i pitanja na koja je uvek lakše odgovoriti ako imamo pravi uvid u stvari. Moj lični izbor struke je nastao upravo tako što sam uvek verovala u promene, u "fresh pair of eyes" ili bukvalno prevedeno svež par očiju koji bi mogao da mi ukaže na nešto što "zaslepljena" sopstvenim vidikom nisam mogla da sagledam. Verujem u AHA momenat koji nas menja i olakšava stvari ma koliko one delovale nesavladivo.

Kao trener asertivne komunikacije upoznala sam se sa raznim principima uspešnog komuniciranja koji se odlično dopunjavaju sa idejama koje koristi u psihoterapijskom radu transakciona analiza. Znate onaj osećaj kada imate utisak da ste savladani, kada se "zakucate" u jedan te isti obrazac razmišljanja i ponašanja, kada vas "misli preplave" ili "uhvati panika"? Sve to i više od toga je deo te posmatračke prizme, načina vrednovanja i kroz rad bi upravo želela da pomognem svima onima koji žele da zagospodare sopstvenim odlukama, da žive život kao glavni akteri i scenaristi a ne sa osećajem uloge pasivnih posmatrača.