Dragana Stanojević

  • Kategorija: Savetnici

IMG 20160709 214218 214 Geštalt psihoterapeut u edukaciji

 Od februara 2012. godine pohađam Geštalt studio Beograd, školu Lidije Pecotić. Verujem u koncepte Geštalt terapije i živim, sve više, u skladu sa njima. Temelji mog rada izgrađeni su kroz iskustvo klijenta. Promene koje su se tokom terapije desile unutar mene i u kontaktu sa mojim okruženjem daju mi podršku, snagu i volju da drugima budem pomagač na putu do autentičnog bića. Takođe verujem da je kontakt lekovit i da sebe celovitije sagledavamo bivajući sa drugim.

Iskreno se radujem kontaktu sa Vama i otkrivanju novih istina.