Jadranka Matijević

  • Kategorija: Savetnici

Jadranka Matijevic 

Master andragog, Geštalt psihoterapeut u superviziji

Osnovne studije andragogije završila sam 2004 godine, a u edukaciji u Geštalt  studiju Beograd sam od 2012.Tokom dosadašnjeg profesionalnog puta radila sam u privatnom i društvenom sektoru, u oblastima ljudskih resursa, obrazovanja, kulture i medija. Od 2015. godine se bavim psihoterapijom u individualnom i grupnom setingu u okviru Edukativnog centra Bumerang u Čačku. Delatnost EC Bumeranga je edukacija i konsalting. Radimo na ličnom rastu i razvoju naših korisnika, promociji zdravog porodičnog života i kreativnom obrazovanju. Nalazimo se u Ulici Slavka Krupeža 82 u Čačku. Kontakt telefoni za sve informacije o našim uslugama su: 032/356-437 i 060/708-3216.

Bogato i raznovrsno iskustvo u radu sa ljudima, kao i geštaltistička orijentacija u psihoterapeutskoj praksi usmeravaju me da čoveka posmatram holistički i sa potpunim poverenjem u njegove potencijale da se razvija i ostvaruje kroz interakciju sa drugima. Volim individualnu razmenu, ali još više uživam u grupnom radu i ekstra benefitima koje iz njega dobiju učesnici. Otvorena sam i zainteresovana za teme koje donose klijenti i na svakog od ljudi sa kojima radim gledam kao na osobu sa kojom imam šansu da zajedno rastem.