Jelisaveta Belić

  • Kategorija: Savetnici

Jelisaveta BelicSvaka osoba je posebna i ima jedinstvene ideje o tome kako funkcionišu stvari koje je okružuju – ljudi, svet i ona sama. Tako i terapeuti imaju različita viđenja terapijskog procesa - na koji način doći do promene, odnosno kako pomoći klijentu. Pokušaću ukratko da predstavim svoja viđenja - viđenja karakteristična za konstruktivističku psihoterapiju.

Svet i ljudi u njemu su u stalnom kretanju, te je promena jedna od osnovnih karakteristika čoveka. Promene koje nam se dešavaju su najčešće suptilne da i ne primetimo da se dešavaju, i to upravo izborima koje svakodnevno činimo. Imamo ideju o tome ko smo i šta želimo od života. Zato se nekad desi da nismo zadovoljni, ali baš nismo sigurni kako smo došli do toga i kako da prevaziđemo poteškoće. Sva sreća pa su pred nama još brojni izbori koji su poput prilika da gradimo i dorađujemo svoj svet tako da nam bude što prijatniji i korisniji. Terapija je upravo prvi izbor koji osoba može da učini na svom putu ka promeni, pristajanjem i ulaganjem u odnos potpunog poverenja, razumevanja i podrške. Pa ipak, nema boljeg poznavaoca osobe od osobe same, te stoga ulogu terapeuta ne vidim kao ulogu davaoca saveta, već kao aktivnog slušaoca, sagovornika i predlagača čiji je zadatak da upozna klijentov svet što bolje kako bi ga razumeo, pratio i zajedno sa njim otkrivao moguće smernice za promenu, odnosno rast i razvoj.