Mia Kešelj

  • Kategorija: Savetnici

IMG 20161121 205506 493Psiholog i rebt psihoterapeut u edukaciji

Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu, na kom se trenutno nalazim na master studijama kliničke psihologije. Pripravnički staž obavila sam na Klinici za psihijatriju KCS, nakon čega sam volontirala na Klinici za neurologiju. Zaposlena sam kao psiholog na medicini rada, ali moje interesovanje leži u psihoterapiji i savetovanju.  

Svako od nas povremeno se suoči sa određenim teskoćama i potrebna nam je podrška da bismo ih prevazišli. U našoj sredini prisutna je stigma po pitanju emocionalnih poremećaja sto nas često sprečava da potražimo stručnu pomoć kada osetimo da životni problemi sa kojima smo suočeni prevazilaze naše kapacitete za njihovo rešavanje. U terapijskom okruženju, naići ćete na zagarantovanu poverljivost i atmosferu bezuslovnog prihvatanja, neosuđujućeg i saosećajnog stava, koja omogućava da o svojim tegobama pričate otvoreno i da se zajedničkim snagama usmerimo na njihovo rešavanje.

Psihoterapiju vidim kao dvosmeran proces u kom klijent i terapeut sarađuju i učestvuju ravnopravno u ostvarivanju dogovorenih ciljeva. Osnovna postavka racionalno-emotivno bihejvioralne terapije (skraćeno REBT), čijim principima se vodim u svom radu, jeste da nas ne uznemiravaju događaji sami po sebi, već naše viđenje i uverenja koja imamo o tim događajima. Stoga je glavni terapijski zadatak promena uverenja da bi se time promenile i njegove posledice iz disfunkcionalnih u funkcionalna osećanja, ponašanja i misli. Klijenti tokom terapije usvajaju veštine i znanje koje će im u tome pomoći, kako bi vremenom postali sami svoji terapeuti.