Danica Maksimović

Danica MaksimovicPsiholog, Psihoterapeut u edukaciji –završni nivo edukacije iz REBT-a (pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd)

Funkcionisanje u savremenom svetu ponekad nas suoči sa situacijama koje su stresne, bolne ili neprijatne po nas. Na takve i slične situacije obično reagujemo jakim emocijama i disfunkcionalnim ponašanjem. Često ih rešavamo sami ali ponekad nismo u mogućnosti i onda nam je potrebna pomoć.

REBT terapija omogućava da se uz jedan aktivan odnos, pun empatije i razumevanja omogući klijentima da nauče da na stresne i neprijatne događaje iz svog okruženja, reaguju na jedan zdrav i funkcionalan način. Rad i tehnike koje koristim u radu, usmerene i prilagođene su svakom klijentu ponaosob jer svaki od njih je jedinstven kao i njihov problem. Cilj mi je da klijenti uvide vezu koja se javlja između naših misli, emocija i ponašanja i kako to utiče na njih kao i da, kroz zajednički rad, uz moju pomoć, nauče kako i da upravljaju njima.