Atanas Ivanoski

  • Kategorija: Savetnici

atanas Magistar opšte psihologije i psihoterapeut u edukaciji – završni nivo edukacije REBT-a (Pridruženi trening centar Instituta Albert Ellis, Beograd)

Diplomirao sam 2016. godine, a master studije iz opšte psihologije završio sam 2018. godine. 2017. godine počeo sam edukaciji iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i sada sam na završnom nivou. Dosad sam radio kao psiholog u osnovnoj i srednjoj školi, bio sam asistent na fakultetu, profesor psihologije u srednjoj školi i radio sam sa klijentima u privatnoj praksi. U privatnoj praksi, pored individualnog rada, usmeren sam i na grupnom radu u vidu radionica, predavanja i treninga. Pripravnički staž sam odradio u nekoliko psihijatriskih klinika i bolnica radeći na diferencijalnoj dijagnostici i psihološkom savetovanju. Tokom prošlih godina posećivao sam različite vrste edukacije kako bi unapredio svoje stručno znanje. Izdao sam nekoliko stručnih i naučnih trudova u internacionalnim časopisima i u časopisima sa impakt faktorom.

REBT (kao filozofija, teorija i terapija) pomogla mi je da usvojim nove obrasce razmišljanja, koji su za mene bili revolucionarni i pomogli mi da poboljšam svoje mentalno zdravlje i svoj odnos prema drugima i prema društvu u kome živim. Verujem da ovaj psihoterapijski modalitet može značajno poboljšati kvalitet života svakom pojedincu.

Moj rad se zasniva na etičnosti, moralu, odgovornosti i motivaciji da pomognem klijentu. Cilj mog rada sa klijentom je preispitivanje iracionalnih uverenja od kojih proizlaze nezdrave emocionalne reakcije i disfunkcionalna ponašanja i njihova zamena sa novim racionalnim uverenjima.