Natalija Isailović

  • Kategorija: Savetnici

Nakic

Apsolvent psihologije i psihoterapeut u edukaciji internacionalnog centra za transakcionu analizu ICTA, Beograd

Apsolvent sam na fakultetu za medije i komunikacije, na smeru psihologija i trenutno samna četvrtoj godini edukacije iz transakcione analize. Sa obzirom na to da me interesuje i privlači klinička psihologija, psihoterapija i savetovanje, smatram da me u profesionalnom smislu definiše navedena edukacija.

Interesovanje za transakcionu analizu proizašlo je kao rezultat iskustva na fakultetu, kroz pohađanje obaveznih i izbornih kurseva koji su na njoj bazirali, ali i zbog same postavke ovog humanističkog psihoterapeutskog modaliteta. Odlika transakcione analize, pored navedenih humanističkih karakteristika, jeste i integrativnost u praksi, koja se ogleda u korišćenju tehnika i metoda iz različitih modaliteta, koja doprinosi efektivnosti u radu sa klijentima.

Sa obzirom na to da me interesuje i rad sa decom, tokom studiranja godinu dana sam volontirala u Centru za integraciju mladih, gde sam imala prilike da primenjujem znanja i veštine naučene na fakultetu i edukaciji. U cilju razumevanja konteksta dece sa problemima, pohađala sam edukativni program Incest trauma centra.

Trenutno sam angažovana kao stručni saradnik u udruženju roditelja “Čika Boca”, u kom radim sa mladima izlečenim od malignih oboljenja, kao i sa roditeljima dece koja su trenutno na lečenju. Moje aktivnosti se ogledaju u savetovanju, grupnom radu i pružanje podrške. Pored toga, saradnik sam na web portalu časopisa Bravo, kao i urednik psihoterapijskog bloga na sajtu psihološkog savetovališta „Centar“.

Volim rad sa decom i mladima, sa kojima veoma lako uspostavljam kontakt, što je jedan od temeljnih uslova za uspešan savetodavni rad.

Sve nas definišu događaji i učenja iz prošlosti, ali takođe svi mi imamo kapacitet i potencijal da, ukoliko želimo, promenimo ponašanja i uverenja koja više ne doprinose našem ličnom razvoju. Najbolji način za postizanje toga jeste savetodavni rad. Na tom putu, od mene možete očekivati podršku, toplinu i usmerevanje, a sve u svrhu postizanja našeg zajedničkog cilja.