Duška Dimitrijević

  • Kategorija: Savetnici

2018-01-07 09.23.13 1 Duška Dimitrijević, doktor medicine, dipl. defektolog-logoped, edukant psihoanalize

Dragi studenti, razmišljajući kako da vam se predstavim u ovoj kratkoj biografiji, na pamet mi padaju lična iskustva  iz perioda studiranja, kada sam imala, kao i svaki mladi čovek, na jednom tasu srca nepreglednu zemlju očaranja, nadanja i snova, a na drugom razabiranje stvarnosti, ličnih ograničenja i razočarenja. Svaki čovek zaslužuje šansu da se rodi, odrasta i živi u poverenju u sebe i život. Svi trebamo ljubav, svi želimo da se nadamo, verujemo i radujemo što smo ovde. Međutim brojni su, nekad i preteški, tereti koje nosimo a da ni sami ne znamo ko nas je, zašto i kada njima opteretio. Onda smo i izgubljeni i ljuti i nesrećni i krivi...i tako u krug, ponekad godinama, a u nesreći ceo život. A zapravo, unutra u nama stoje ne samo nemili, odbačeni mrakovi, usled kojih se, ne znajući puta, spotičemo, već i neotpakovani Darovi života, neispitane snage, nedodirnute dubine u kojima svetlost čuva ono naše najdragocenije.

Psihoterapija nije magični štapić. Niko nije uvek srećno, dobro i zdravo, niko nije potpuno ceo i svoj. Borba da se ovlada sobom traje čitavog života, a uspeh nije zagarantovan. Ono što nasuprot tome jeste, rad na sebi se uvek isplati, više nego bilo koji drugi rad koga se možemo prihvatiti. Poznavati sebe je najveća privilegija i ekskluzivitet čoveka kao bića. Ako poznajemo sebe, imamo saveznika unutra, sa kojim u dosluhu lakše nalazimo svoje mesto bilo gde da smo. Upoznavati sebe takođe znači prepoznati i dobiti mnogo onoga što nam pripada, ali i odreći se istih tolikih želja koje nam nisu ni potrebne ni dostupne. Psihoterapija je put na kome dvoje ljudi, terapeut i klijent, zajedno, pokušavaju da iznađu onoliko svetlosti koliko je to moguće u klijentovim dubinama i tako učine manje opasnom i štetnom njegovu tamu. Naravno Svetlost i Tama su metafore. U stvarnosti tamni su naši neprepoznati konflikti i deficiti, te razne inhibicije iz njih potekle koje sprečavaju adaptaciju na potrebe života. 

Moje profesionalno opredeljenje je bavljenje psihijatrijom i psihoanalizom. Radim kao klinički lekar Bolnice za psihijatriju KBC Zvezdara i edukant sam psihoanalize pri Beogradskom psihoanalitičkom društvu. U svojoj privatnoj praksi psihoterapiju (psihoanalitičku) obavljam pod supervizijom. Ono što kao savetnik mogu da ponudim onim mladim ljudima koji žele da bez predrasuda istražuju svoj unutrašnji svet, koji su slobodni da osećaju i misle o sebi bez preteranog straha, jeste besplatna on-line skype kratka psihoanalitička terapija u trajanju od 12-16 seansi. I Klijent i terapeut će imati mogućnost da kroz prvih 1-2 razgovora procene zajednički da li je ovaj tip terapije pogodan za klijenta, odnosno da li bi klijent sa nekim drugim pristupom ili terapeutom imao veću terapijsku dobit. Međutim, želim da napomenem da psihoanaliza kao i duža psihoanalitička terapija (koje često traju i po nekoliko godina) nisu izvodljive kao oblik terapije u uslovima on-line savetovanja.