Poremećaji ličnosti 2. deo

  • Kategorija: Poremećaji licnosti

U ovom delu članka biće opisani pojedinačni poremećaji ličnosti. Ipak, za celokupnu i jasniju sliku korisno je pročitati prvi deo, u kome su date njihove zajedničke odlike.

Čudaci, ekscentrični, neobični

Paranoidni

paranoidniOvi ljudi su preterano sumnjičavi i nepoverljivi, a tuđe postupke tumače kao zlonamerne i preteće.Skloni su da proveravaju svoje partnere i prijatelje, tražeći znake prevare, i patološki su ljubomorni. Razdražljivi su, često ljuti, a neutralne komentare ili postupke drugih često shvataju kao neprijateljske. Emocionalno su hladni, smatrajući sebe racionalnim, rigidni su, puni predrasuda, stalno u odbrambenom stavu i izbegavaju zbližavanje sa drugima, jer ih mogu iskoristiti ili oštetiti na neki način. Uvrede (bile one realne ili pogrešno protumačene) ne zaboravljaju i teško praštaju. Obično drugima pripisuju sopstvene neprihvatljive misli i impulse (mehanizam projekcije).

Shizoidni

shizoidniMoguće je da neku ovakvu osobu nikada nećete upoznati, jer ona slabo izlazi iz kuće. Ovi usamljenici deluju hladno, povučeno, zatvoreno, nekako daleko, ne pokazuju interesovanje za aktivnosti koje izazivaju zadovoljstvo kod većine drugih ljudi. Introspektivne su i preokupirane sopstvenim fantazijama, imaju jako razvijenu maštu. Imaju problema u uspostavljanju odnosa sa drugima i na neadekvatan način odgovaraju na ponašanje drugih, ne ispoljavajući ni prijateljstvo, ali ni ljutnju. Nezainteresovani su za seksualne aktivnosti sa drugim ljudima. Ne vole da rade u grupi, ne takmiče se i često se bave apstraktnim delatnostima (fizikom, matematikom, filozofijom...). Mogu biti vrlo bliski sa životinjama. Mnogi od ovih ljudi su veliki naučnici.

Shizotipalni

shizotipalniOvakvi ljudi mogu biti pravi pravcati ekscentrici. Obično veruju u magiju, telepatiju, vidovnjaštvo, skloni su iluzijama, veruju u svoje šesto čulo i natprirodne stvari, a njihovo ponašanje je čudno drugim ljudima iz njihove kulturne sredine. Neobično i iskrivljeno interpretiraju događaje. Imaju neobičan stil oblačenja, njihov govor može biti nejasan drugim ljudima, a dešava se i da pričaju sami sa sobom. Kao i shizoidi, i oni više vole da su sami, u društvu drugih ljudi im je neprijatno, a ponekad imaju paranoidne ideje. Mnogi od njih će pokušati da vam čitaju sudbinu sa dlana!

 

 

Dramatični, emotivni, nestabilni

Granični

granicniLjudi sa graničnim poremećajem su, kako je neko lepo rekao, stabilni u svojoj nestabilnosti. Imaju nestabilne i intenzivne odnose sa drugima, u kojima istu osobu nekad ocenjuju kao savršenu, a nekad kao potpuno bezvrednu, smenjuju se ljubav i mržnja. Mogu preterivati u trošenju, jelu, seksu, brzoj vožnji, upotrebi supstanci i tako dolaziti u okršaj sa drugim ljudima ili sa zakonom. Često menjaju raspoloženje, čak i u toku istog dana, pa tako mogu neke vreme biti vrlo neraspoloženi i razdražljivi, da bi već za nekoliko trenutaka postali veseli i dobronamerni. Njihovo ponašanje je, dakle, nepredvidivo, a interpretacije realnosti burne i nestabilne. Ove osobe ne umeju da kontrolišu svoje emocije, pa im se često dešavaju neadekvatni izlivi besa, bez imalo samokontrole. Nemaju dugoročne ciljeve i planove, ne znaju šta žele od sebe i od drugih ljudi, nemaju stabilno osećanje identiteta. Hronično osećaju nekakvu prazninu, ne mogu da podnesu samoću i stalno strepe da će ih prijatelji ili porodica napustiti i mogu da više puta prete samoubistvom.

Histrionični

histrionicniNaziv ovog poremećaja potiče od latinske reči „histrion“, što znači „glumac“, a dosta ovakvih ljudi i jesu glumci ili neke druge javne ličnosti. Ove osobe su sklone kapricioznom ponašanju, a njihove emocije i ponašanje se ispoljavaju na dramatičan, ekstrovertovan, vrlo izražajan način. Imaju izraženu potrebu za pažnjom, šarmantni su, zavodljivi. Imaju tendenciju da seksualizuju odnose. Sa druge strane mogu biti egocentrični, sujetni, manipulativni, zahtevni i skloni napadima besa. Osobe sa ovim poremećajem su izuzetno zavisne od drugih i sklone brzom zbližavanju s drugima, lako podležući njihovim uticajima. Njihovi interpersonalni odnosi su površni i okrenuti sebi. Prepuni su energije, ali zato lako zamaraju druge svojim zahtevima.

Narcisoidni

narcisoidniOvi ljudi zahtevaju stalno divljenje. Vole da ih drugi gledaju, te čine sve da privuku pažnju. Imaju, takoreći, grandiozni doživljaj sopstvene vrednosti, a i od drugih ljudi zahtevaju da se tako odnose prema njima. Deluju šarmantno i atraktivno, dobro socijalno prilagođeno, ali to je samo spoljašnjost – iznutra se osećaju duboko inferiorno. Često se trude da sebe prikažu skromnim i požrtvovanim, a zapravo su hladni, egocentrični, skloni omalovažavanju drugih i nemaju empatije. Imaju eksploatatorski i parazitski odnos prema drugima, kao i veliki talenat za manipulaciju. Nesposobni su da vole. Kada je njihovo samopoštovanje narušeno, ispoljavaju ljutnju i bes. Kako imaju izražen doživljaj sopstvene veličine i superiornosti, često postanu slavne ličnosti.

Antisocijalni

antisocijalniJoš neki od naziva za ovaj poremećaj su i sociopatija, psihopatija, amoral... Antisocijalne ličnosti nemaju osećanje krivice, niti empatije. Ove osobe su manipulativne, zahtevne, neodgovorne, protive se socijalnim normama i narušavaju sigurnost sebe i drugih. Dešava se da zlostavljaju članove porodice. Još od rane mladosti varaju, kradu, beže od kuće, zloupotrebljavaju alkohol ili drogu i dolaze u manje ili veće okršaje sa zakonom. Sklone su okrivljavanju drugih za svoje postupke i opravdavanju sopstvenog antisocijalnog ponašanja. Ove osobe su agresivne, nisu sposobne da kontrolišu svoje impulse, niti da uvide moguće posledice. 

Anksiozni, preplašeni

Zavisni

zavisniOvakve osobe imaju jako malo samopouzdanja i zato sopstvene potrebe podređuju tuđim i dozvoljavaju da drugi donose odluke o njima. Sumnjaju u sebe, sopstvene sposobnosti, pesimistične su i zato nisu ni istrajne u onome što započnu. Kao što samo ime ovog poremećaja kaže, veoma su zavisne od drugih, oslanjajući se na njihove savete i podršku, prebacujući odgovornost na njih, a vole da budu potčinjene. Imaju izražen strah da će ih ljudi napustiti, smatraju da nisu sposobne da se brinu o sebi, nesposobne su da ispolje ljutnju, sa svime se “slažu”, te zato pasivno ostaju u nezadovoljavajućim odnosima sa drugima (primer je žena koja ne može da napusti muža zlostavljača).

Opsesivni (anankastični)

opsesivniOni su najveći perfekcionisti koje ste ikada videli! Ove osobe su preokupirane urednošću, detaljima i pravilima. Takođe su prekomerno odgovorne, previše rade, bez odmora i razonode, preokupirane su moralnim pravilima... U odnosima sa drugima su ozbiljne i krute, nespremne na kompromise, retko se šale. Uglavnom su dobro prilagođene na poslu i u braku, ali imaju malo prijatelja, jer ih svaka promena čini nesigurnim i uplašenim. Sklone su svakakvim ritualima u ponašanju, recimo, postavljanju nekih stvari uvek na identično mesto. Ovaj poremećaj ličnosti je odlično prikazan u filmu Sleeping with the Enemy sa Džulijom Roberts.

 

 

Pasivno-agresivni

pasivno agresivniPasivno-agresivne osobe nisu sposobne da otvoreno ispolje ljutnju ili neprijateljstvo, već se trude da deluju fino i ljubazno. Ljutnju ispoljavaju na nekako pasivan, indirektan način: zlovoljnim ponašanjem, žaljenjem kako ih drugi ne razumeju, kritikovanjem nekih irelevantnih postupaka drugoga (koji se ne tiču onoga što ih zapravo ljuti), pasivnim odbijanjem izvršavanja socijalnih ili poslovnih zadataka koje im neko zada... Drugim rečima, pričaju jedno, a rade drugo. Sklone su prokrastinaciji i čekaju druge da završe njihove poslove, a pravdaju se zaboravljanjem ili time što ih drugi nisu razumeli. Za sve što im se (ne) desi, odgovornost prebacuju na okolinu. Ispoljavaju pasivan otpor prema autoritetima i bilo kakvim zahtevima.

 

Izbegavajući (anksiozni)

izbegavajuciPažljivo birajte reči kada pričate sa ovakvom osobom, jer su njihova osećanja vrlo tanana i lako ih možete uvrediti iako to niste nameravali. Ovi ljudi imaju izražen strah od neprihvatanja, negativne ocene okoline, plaše se da će se ponašati neadekvatno u socijalnim odnosima ili da će pocrveneti, povučeni su i stidljivi. Teško podnose i najmanju kritiku. Imaju malo prijatelja van oprodičnog kruga i vrlo teško sklapaju prijateljstva. Poput zavisnih ličnosti, i izbegavajuće ličnosti imaju nisko samovrednovanje i misle da su drugi ljudi sposobniji od njih. Zbog svojih socijalnih strahova, ove osobe sve više izbegavaju društvo, kako se ne bi „opet osramotile“, sve više se povlače, nekad čak i do stanja kada prestanu da idu na posao, u prodavnicu ili bilo gde van kuće.

Katarina Milivojević, studentkinja psihologije