Nina Mićović

310707 2109489661852 1667736909 nMaster psihologije, Geštalt psihoterapeut u edukaciji

Nina Mićović je diplomirani psiholog i pri kraju je Master studija iz kliničke psihologije.Završila je uvodni kurs iz konstruktivističke psihoterapije i savetovanja. U okviru Geštalt Studija Beograd je na završnim godinama edukacije iz geštalt psihoterapije i kao psihoterapeut radi pod supervizijom.

Od maja 2012. godine volontira na poslovima kliničkog psihologa na Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, a od oktobra 2013. godine je demonstrator iz predmeta Psihologija na Fakultetu bezbednosti. Ima iskustvo organizovanja i držanja treninga mekih veština (Asertivni trening, Timski rad, Stres Menadžement) u Creative Office-u: centru poslovnih veština.

Primarna interesovanja: prevencija i unapređenje mentalnog zdravlja,pružanje psihološke pomoći i podrške kako u prevazilaženju zastoja tako i u razvijanju i jačanju postojećih zdravih  potencijala. U savetodavnom i terapijskom radu primenjujući geštalt pristup, usmerena je na kontakt sa klijentom u ovde i sada, na istraživanje i redefinisanje klijentovih ličnih uverenja o sebi i svetu. Takođe, podržava svesnost klijenta o sopstvenim potrebama, kao i  preuzimanje odgovornosti za izbore u cilju kreativnog prilagođavanja sredini i ostvarivanju autentičnosti.