Rubežanović Bojana

  • Kategorija: Sample Data-Articles

biografija

Diplomirani psiholog, Psihoterapeut u edukaciji – završni nivo iz REBT-a (pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd)

Radila sam dve godine u Psihološkom savetovalištu za studente u Nišu i aktivno doprinela prevenciji, očuvanju i napređenju mentalnog zdravlja kod studenata kroz niz projekata koje je savetovalište realizovalo. Sa istom željom da i dalje doprinosim poboljšanju mentalnog zdravlja, nastavila sam na edukaciju za psihoterapeuta.

Psihoterapiju koristim u cilju prevazilaženja trenutnih problema u oblasti psihičkog života ( npr. povećanje motivacije, upravljanje stresom, praktično rešavanje problema, odlaganje zadataka i obaveza – prokrastinacija ), preko lečenja ozbiljnijih psihičkih problema (npr. fobije, depresija, panični napadi...) pa sve do ličnog rasta i razvoja otkrivanjem novih potencijala i uvida o sebi i drugima.

Na početku klijenta upoznajem sa principima racionalno emotivne i kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, pomažem mu da jasno definiše probleme koje želi da reši na terapiji, da identifikuje uznemiravajuće (disfunkcionalne) emocije i ponašanja koja ga ometaju i utiču na kvalitet života. Potom, usmeravam klijenta na ostvarivanje jasno postavljenih ciljeva uz precizno praćenje terapijskih efekata. Rad na problemima odvija se uz direktivan pristup terapeuta, ali i angažovanost klijenta koji pored rada u okviru seanse, na svom problemu radi i kroz domaće zadatke čime se promena ubrzava i učvršćuje. Između terapeuta i klijenta postoji ravnopravan i saradnički odnos. Osim toga, REBT svoj repertoar intervencija dosta bazira i na humoru.

Dosadašnje iskustvo REBT terapeuta ukazuje na to da ovakav metod rada pogoduje najvećem broju klijenata u rešavanju njihovih emotivnih i psiholoških problema.

Smatram da je na početku važno da i sam klijent proceni i kaže da li mu odgovaraju principi i metode rada ove terapije, kao i da li mu ja kao terapeut odgovaram, kako bi se dogovorili za dalju saradnju. Takođe mi je bitno da osoba koja je na psihoterapiji stekne veštine i znanje da u budućnosti može sama sebi da pomogne ukoliko se oseća loše.