Aleksandar Jakovljević

  • Kategorija: Savetnici

Fotografija Master psihologije i psihoterapeut u edukaciji – završni nivo edukacije iz REBT-a (pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd)

Master studije iz psihologije uspešno sam priveo kraju početkom 2016. godine u Novom Sadu a tokom studija upoznao sam razne pravce u psihoterapiji. Od svih pravaca sa kojima sam se upoznao najviše mi se svideo REBT pa sam 2014. godine upisao edukacija za psihoterapueta u REBT centru u Beogradu i trenutno sam na završnom nivou edukacije. Znanje koje sam stekao na edukaciji primenjivao sam i primenjujujem i dalje u privatnom životu. Osim u privatnom životu stečeno znanje sam koristio i u pripremi raznih radionicama čije su teme bile učenje i problemi sa učenjem, javni nastup i anksioznosti povodom javnog nastupa kako bih učesnicima davao što korisnije savete.

Tehnike REBT-a počivaju na tvrdnji da su naše reakcije povodom nekog događaja rezultat našeg viđenja tog događaja, odnosno naših iracionalnih uverenja a ne rezultat događaja samog po sebi. Svako od nas ima različita racionalna i iracionalna uverenja a pojedinih iracionalnih uverenja nismo ni svesni dok se ne pojavi aktivirajući događaj koji će u nama probuditi određena iracionalna uverenja.

Cilj ovog terapeutskog pravca i mene kao terapeuta jeste pomoći klijentu da promeni iracionalna uverenja u racionalna i pomoći da se oslobodi nezdravih emocionalnih reakcija koje ga sputavaju u svakodnevnom funkcionisanju. Jedan od razloga zbog kojeg sam izabrao baš ovaj psihoterapijski pravac jeste taj što tokom rada sa klijentom klijent nauči kako da se nosi sa svojim problemima i na svaku seasnu između ostalog gledam kao i na jednu vrstu edukacije klijenta o tome kako se nositi sa preprekama u budućnosti.

Kroz volonterski rad želim da stojim na raspolaganju svim studentima koji imaju potrebu da se obrate za savet i pomoć. Pored volonterskog rada, psihoterapijske seanse držim i privatno.