Stanika Kostić

  • Kategorija: Savetnici

slika 1Master psiholog, psihoterapeut u edukaciji – završni nivo edukacije iz REBT-a (pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd)

U svom psihoterapijskom radu koristim se principima racionalno-emotivne bihejvioralne psihoterapije. Osnovna ideja ovog pristupa je da nas ne uznemiravaju stvari po sebi, već način na koji ih doživljavamo, a koji se razlikuje od individue do individue. Kada steknemo uvid o udelu sopstvene odgovornosti za održavanje emocionalnog poremećaja, promenom vlastitog sistema uverenja dolazimo do saznanja da postoji izvesna sloboda izbora u emocionalnom ponašanju. Međutim, promena uključuje emocionalni, ponašajni i kognitivni aspekt i do nje se dolazi aktivnim odnosom prema problemima i van psihoterapijskog setinga.

Krajnji cilj psihoterapije je osposobljavanje osobe da prepozna nezdrave negativne emocije (anksioznost, bes, depresija, stid, krivica, ljubomora), situacije u kojima se one javljaju i iracionalna uverenja koja stoje iza ovih emocija. Kroz psihoterapiju osoba uči da preispita realnost, logičnost i pragmatičnost iracionalnih uverenja i zameni ih fleksibilnijim i održivijim racionalnim uverenjima.Na taj način dolazi do promene i klijent uči da bude sam svoj terapeut.

Ljudi imaju biološku tendenciju da razmišljaju i iracionalno i racionalno, shodno tome skloni su da sebe uznemiravaju povodom različitih životnih događaja,  ali isto takoi da zdravo reaguju na brojne negativne događaje. Promena počinje onog trenutka kada prihvatimo svoj deo odgovornosti za nezdrave negativne emocije koje doživljavamo. Za ovaj projekat sam se prijavila iz želje da ljude edukujem da psihoterapija nije bauk, već prilika da se vodi zdraviji i kvalitetniji život. Pored toga, nedostupnost kvalifikovanih stručnjaka i nedostatak finansijskih sredstava više nisu opravdanje da ne potražite pomoć, jer vam ovaj projekat pruža mogućnost besplatnog online savetovanja.