Nataša Nikolić

  • Kategorija: Savetnici

natasavDiplomirani soc.radnik, porodični savetnik-sistemski praktičar, edukant sistemske porodične terapije

Diplomirala sam 2012 god. na Fakultetu političkih nauka na smeru socijalni rad i socijalna politika. Nakon završenih studija prvo angažovanje mi je bilo pripravnik-volonter u Zavodu za vaspitanje dece i omladine gde sam samostalno održavala i kreirala radionice za decu sa vaspitnom merom (deca sa problemima u ponašanju). Od 2016 godine sam radno angažovana u Centru za socijalni rad na mestu voditelja slučaja gde sam kao stručni radnik zastupala decu i mlade kao i odrasle bez kapaciteta da štite svoja prava i interese. Honorano radim na NADELu (Nacionalnoj dečijoj liniji ) , a trenutno primarno obavljam posao savetnika na Nacionalnoj SOS liniji za žene sa iskustvom nasilja. U dosadašnjoj karijeri kao jedan od najvećih izazova mi je bio rad sa mladima zbog različitosti, dinamike i energije koju poseduju i koja uvek pokreće sistem. U dosadašnjem iskustvu rada sa decom i mladima kao najveće zadovoljstvo mi je predstavljao uvek iskren feedback koji je koristan i neprocenjiv za njihov lični rad i razvoj kao i moj.

Ljubav prema psihoterapiji sam otkrila za vreme studija na predmetima socioterapije i sociologija porodice i sasvim logično sam se usmerila na psihoterapijski pravac porodične sistemske terapije gde usavršavam znanja i veštine bazirane još na fakultetu. U samom terapijskom radu kroz istraživanje porodičnog konteksta ispitaćemo odnose, granice , interakcije i dominantne teme da bismo zajedničkim naporima rekonstruisali iste i pokušali da uspostavimo novi, drugačiji narativ koji vam je prihvatljiviji,odnosno funkcionalniji. Suština ovog pristupa jeste da zajedno uzdrmamo simptom (problem) tako što ćemo izmeniti stare obrasce ponašanja koji održavaju difunkcionalnost novim obrascima , te će simptom postati „nepotreban“. Tu sam ukoliliko želite da pričamo o bilo čemu šta vas interesuje (lični razvoj, nadogradnja odnosa sa drugima, unapređenje veština međusobnog razumevanja i saosećanja, načini podržavanja, poštovanja različitost individue) .

Rad na sebi smatram da je od suštinske važnosti i preduslov za bolji mentalni , emocinalni i kognitivni razvoj individue. Verujem da svi posedujemo unutrašnju snagu i kapacitet da je iskoristimo da budemo ono što JESMO. Zato se usudite i probajte, a ja vam stojim na raspolaganju.  

 Pored anagažmana na ovom projektu svoj psihoterapijski rad obavljam i u privatnoj praksi.