Božica Vuksanović

  • Kategorija: Savetnici

Bozica VuksanovicPsiholog, Geštalt psihoterapeut u edukaciji (škola Dr Phd Lidije Pecotić, Geštalt studio Beograd)

Verujem u ljudski potencijal i snagu svakog čoveka. Razna problematična iskustva i događaji dovode nas do egzistencijalne tačke zastoja. Čovekova snaga ogleda se u njegovoj svesnosti da ne mora sve sam, da postoje druge osobe i načini da se radi na određenoj temi, problemu.

Moj pristup radu ogleda se u prepoznavanju jedinstvenosti svakog čoveka i pružanju pomoći da se prihvati ono što jeste takvo kakvo je, preuzimanju odgovornosti za to što jeste, definisanje jasnih granica u odnosu na spoljnji svet i nas same. Koristeći načela geštalt psihoterapijskog pravca, nastojim da klijentima pružim podršku i prisutnost na putu bavljenja aktuelnom temom.