Olivera Grčić

  • Kategorija: Savetnici

Slika 

Master psiholog i psihoterapeut u edukaciji

Rodjena sam 1. 10. 1991. godine, u Valjevu. Odrasla sam u Lajkovcu, a završila sam Valjevsku gimnaziju. Godine 2010. sam upisala studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a završni rad sam odbranila krajem septembra 2015. godine.

U oktobru 2013. godine sam započela edukaciju za psihoterapeta pri O.L.I. centru, kod mentora Nebojša Jovanovića.

Zahvalna sam na prilici da se bavim poslom koji mi donosi lično zadovoljstvo, a u isto vreme mi pruža mogućnost da pomognem drugima. Volim psihologiju, verujem u njene domete i poštujem ograničenja. Dve sfere psihologije u kojima sam oprobala, ali koje ću i u budućnosti nastaviti da istražujem su klinička psihologija i psihologija rada. Što se tiče psihoterapije, bavim se integrativnim psihodinamskim pristupom, dakle uz korišćenje svih korisnih metoda i tehnika iz drugih pristupa.

Verujem da su odgovori na sva naša pitanja u nama samima, ali da smo vrlo često pod pritiskom svakodnevice daleko od tih naših ličnih istina. Zato ne bi trebalo da bude sramota da potražimo pomoć kada se udaljimo od sebe. Otkrivati sebe je jedan od naših najznačajnijih životnih puteva. Dobra vest je da na tom putu ne moramo biti sami.