Nađa Šarenac

  • Kategorija: Savetnici

Nađa ŠARENAC NAĐA, O.L.I psihoterapeut u edukaciji i sertifikovani sistemski porodični psihoterapeut, trener bazičnih kompetencija za obradu i kontrolu emocija po metodi O.L.I integrativne psihodinamske psihoterapije.

Radila u nevladinim organizacijama sa klijentima narušenog mentalnog zdravlja. Zalaže se za unapređivanje zaštite mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja, kao i inkluziju i smanjenje diskriminacije osetljivih dr.grupa. Učestvovala nasledećim treninzima: “Alternativne usluge u slučajevima krize fokusirane na oporavak, uključujući kuće za oporavak“ (u organizaciji Međunarodne mreže pomoći – IAN). Trening su vodili DžonDženkins i Džon Stejsi – IMHCN) i “ Osnovne metodologije funkcionisanja grupa samopomoći“ u organizaciji Udruženja “Caritas“ u sklopu EU projekta  “Promene“. Trening je vodio Stefano Bertoldi, osnivač centra za samopomoć “AMA“ iz Trenta.

Radi sa parovima i pojedincima u kontekstu privatne savetodavne prakse. Zainteresovana je za oblast komunikacije i forenzičku psihologiju. U organizaciji Inovacionog centra Fakulteta Bezbednosti Univerziteta u Beogradu, završila je obuku “Veština vođenja forenzičkogi ntervjua – detekcija laži kroz analizu verbalnog i neverbalnog ponašanja”.Takođe je pohađala trening program: “Rešavanje konflikta u organizaciji na konstruktivan način“ u organizaciji  A centra za ekonomsku diplomatiju i menadžment (ACEM). Trening su vodili prof. Jelena Petrović i Aleksandar Weisner.

Svakodnevno se suočavamo sa mnogobrojnim teškoćama kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Nismo uvek u mogućnosti da sagledamo sopstvene snage, kao ni samu situaciju koju tumačimo kao frustrirajuću, čime kočimo uspostavljanje osećaja sigurnosti i blagostanja u sopstveni život. Često se nađemo “zaglavljeni“ u određenoj životnoj fazi, što za rezultat ima pojavu specifičnih simptoma, koji nam poručuju da je “psihička ravnoteža“ narušena.

Što smo manje svesni sopstvenih motiva, osećanja, misli, percepcije, itd, to nas oni više kontrolišu i mi sve više ostajemo taoci sopstvenih nefunkconalnih životnih obrazaca.

U radu sa klijentima, pomažem im da koristeći sopstvene snage, osveste i inkorporiraju u svoju ličnost one sadržaje koje su različitim psihološkim mehanizmima prikrivali, otuđili su se isti i spoljili putem različitih simptoma. Na taj način, osobe se okreću ličnom rastu i razvoju sopstvenih potencijala. Najviše iskustva sam imala sa anksioznim i paničnim poremećajima, depresivnim raspoloženjem, razvojnim krizama i različitim svakodnevnim problemima i nesuglasicama vezano za naše sposobnosti za ljubav i rad.

U terapijskom radu, koristim se tehnikama iz različitih psiholoških pravaca, sa kojima sam se upoznala kroz stručnue dukaciju, mnogobrojne kurseve i radionice, te težim integrativnom psihoterapijskom pristupu. Verujem da je za promenu najlekovitiji dobro uspostavljen terapijski odnos, jer tek kada se osećamo sigurno u komunikaciji, kada steknemo poverenje i razumevanje u sagovornika, moćićemo da se bez zadrške upustimo u proces upoznavanja i prihvatanja sebe, a samim tim će se i strah od promene i razvoja značajno umanjiti.

Član sam psihološkog udruženja Mental Wellness, pa se sa mojim tekstovima možete upoznati na blogu ovog udruženja- www.mentalwellness.rs