LJUTNJA U LJUBAVI 

 

ljutnja u ljubaviEmocija ljutnje i konflikti u partnerskim odnosima su najnormalnija pojava. Međutim, mnogo je ljudi koji smatraju ljutnju i konflikte za sigurne znake prestanka ljubavi. Drugim rečima:
pojava ljutnje = prestanak ljubavi ;pojava konflikta = prestanak ljubavi;prijatnost = ljubav
Ljutnja je emocija, koja postavlja pred drugu osobu zahtev da promeni određeno ponašanje. Ovo nikako ne negira da prema nekome osećamo ljubav. To je najočiglednije na primeru roditeljske ljubavi – roditelji se na svoju decu u pojedinim situacijama ljute upravo zato što ih vole.Konflikti su pokazatelj postojanja sukobljenih želja.

Dakle, ponovo nema nikakve veze sa tim da li nekoga volimo ili ne. Možemo imati sukob želja sa osobom koju volimo, a da nemamo nikakvih konflikata sa nekim ko nam ni najmanje nije važan. Dakle, toliko o tome kako zapravo ovakva uverenja predstavljaju ZABLUDE.

Drugo je pitanje kako se ovakve zablude manifestuju u ponašanju.Postoje neke karakteristike koje se daju lako prepoznati:
• Ne pokazuju da im nešto smeta, čak i kada imaju na šta da se požale (izražavanje ljutnje = nevoljenje, odbacivanje partnera);
• Nezadovoljstvo prema partneru nikada ne pokazuju otvoreno, već pokušavaju da pošalju signale kroz razne oblike pasino-agresivnog ponašanja (ignorisanje partera, distanciranje i sl.);
• Kada reše da pokažu ljutnju, to ne čine na adekvatan način, već preintenzivnom reakcijom, kojom pokazuju da više ne osećaju ljubav prema partneru;
• Kada dođe do konflikta sa parterom imaju doživljaj odbacivanja pa se često ili „takmiče“ u tome ko će koga više odbaciti ili se povede rasprava o tome kako ga/je partener više ne voli, pa se pravi razlog rasprave potpuno izgubi iz vida.
I na kraju, da prokomentarišemo, odakle potiču ove zablude u kojima se ljubav i ljutnja međusobno isključuju. Postoje tri situacije u kojima usvajamo ova verovanja:
1. Roditelji nisu pokazivali ljutnju prema detetu, osim kada bi poslednja kap prelila čašu pa bi svojim neadekvatnim postupkom poslali detetu poruku – ljutnja = odbacivanje;
2. Roditelji su prečesto i preterno kažnjavali decu, te su ona zaključila da nisu vredna i da ih kao takve roditelji svakog časa (kada su deca nevalja) mogu odbaciti;
3. Roditelji, koji su imali loš brak koji je na kraju rezultirao razvodom, mogli su svojim primerom deci poslati poruku da ljutnja znači izostanak ljubavi, što na kraju dovodi do potpunog odbacivanja partnera.
Dakle, iz životnog iskustva smo možda imali priliku da izvučemo zaključak da se ljutnja i konflikti, s jedne strane, i ljubav, s druge strane, međusobno isključuju. Sada imamo priliku da uvidimo kako smo do tih zaključaka došli, kako negativno utiču na naše partnerske veze i ono što je najvažnije, da su to ZABLUDE a ne činjenice i da se mogu menjati.


 Ivana Milosavljević, dipl.psiholog