Isidora David

  • Kategorija: Savetnici

Isidora MadjarovMaster psihologije, Psihoterapeut u edukaciji – završni nivo edukacije iz REBT-a (pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd)

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, završila sam osnovne i master studije kliničke psihologije, nakon čega sam imala potrebu da usavršim svoje znanje edukacijom psihoterapije. Iskustvo u radu stekla sam na klinici tokom pripravničkog staža, zatim u školi, i u socijalnoj zaštiti sa ženama koje su pretrpele nasilje.  Želju za pomaganjem ljudima da žive srećniji i ispunjeniji život ostvarujem upravo kroz psihoterapijski rad. 

Smatram da čovekove misli utiču na to kakav će im biti  život, a njima iako nam se na prvi pogled ne čini tako, možemo upravljati i možemo ih menjati.  „Ne uznemiravaju nas dogadjaji sami po sebi, već način na koji mi procenjujemo te dogadjaje“ – jeste osnovni koncept psihoterapijskog pravca kojeg koristim u radu sa klijentima.  Naše misli utiču na to kako ćemo se osećati i ponašati, a ja Vam mogu pomoći da prepoznate te misli koje Vam stvaraju probleme, bez obzira na prirodu tih problema (životni, ljubavni, praktični, problemi u komunikaciji, problemi sa učenjem, emocionalni problemi, i sl.). Svako od nas se tokom života susreće sa raznim nedaćama, izazovima, problemima, i sasvim je normalno da nam je ponekad potrebna pomoć da se suočimo sa njima i da ih prebrodimo. Svaki čovek poseduje potencijal da živi kvalitetniji život, a u tome mu može pomoći psihoterapija i ono što je najvažnije - želja i volja za promenom,  jer je i klijent aktivni učesnik u psihoterapisjkom procesu.   

„Ako vi ne tragate za sopstvenom srećom, niko drugi to neće učiniti za vas“

Albert Ellis