Ana Knežević

Ana KnezevicRodjena sam 1988. godine u Beogradu. Završila sam osnovne studije na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na smeru prevencija i tretman poremećaja u ponašanju 2011. godine. Moja struka omogućava veoma široko polje delovanja tako da sam imala veoma različita iskustva. Učestvovala sam na projektima prevencije bihejvioralnih problema kod učenika kao i u projektima uključivanja romske dece u škole. Najvećim iskustvom smatram godinu dana provedenih kao specijalni pedagog u Specijalnoj bolnici za lečenje bolesti zavisnosti u Beogradu gde sam imala priliku da radim sa mladim osobama koje su razvile bolest zavisnosti i sa njihovim porodicama.

Moja uloga kao terapeta podrazumeva pre svega prevenciju bihejvioralnih problema kao što su zloupotreba alkohola, supstanci, kockanje, zavisnost od interneta, agresivno i delinkventno ponašanje. Studentski život podrazumeva velike promene u životu čoveka. Više obaveza i odgovornosti, veća samostalnost, za neke i odlazak iz rodnog mesta. Ponekad se u tom procesu osećamo neshvaćenim, izgubljenim, usamljenim, neuspešnimšto kasnije može dovesti do navedenih problema.Kako ne bi došlo do razvoja bihejvioralnih problema moja uloga bi bila informisanje i edukacija studenata o procesima koji dovode do problema kao i o  njihovim posledicama. I naravno pružanje praktičnih saveta i tehnika koje će pomoći  sprečavanju pojave ovakvih ponašanja.