O art terapiji

 

art terapijaDanas su mnogi ljudi pod stresom i očajnički traže način da se izbore s tim. Pitanje je, kako pronaći najbolje rješenje za to, a pritom i po mogućnosti da se dobro zabavite?! Jedan od oblika ekspresivne psihoterapije je art terapija u kojoj osoba izražava svoje skrivene potencijale, emocije i misli. To je relativno mlada vrsta terapije, nastala u Engleskoj da bi se kasnije proširila i u SAD, u kojoj su terapeuti svojim pacijentima pomagali na način da slikanjem i umjetničkim izražavanjem otklone nedaće koje su ih zadesile.

 U današnje vrijeme, koristi se u psihijatrijskim ustanovama u kojima pomažu pacijentima da prevaziđu usamljenost i da se podstaknu većoj komunikaciji u društvu. Poznato je da terapija ima pristup pri oporavku kod poremećaja u ishrani, jer ljudi ponekad koriste hranu kao način da skrenu pažnju sa nekog ubljeg problema, a bavljenjem ovom aktivnošću iznose na vidjelo te probleme od kojih se “sakrivaju”. Takođe, ova terapija ima još jedan cilj, a to je da se koristi u nekliničkim stanjima u kojima se teži da se osoba oslobodi negativnih emocija koje osjeća i da se izbori sa stresom svakodnevnog života. Namijenjena je za sve one koji žele da poboljšaju nedostatke koje ih sputavaju u normalnom funkcionisanju.Temelji se na tome da se um i tijelo povežu. 

 Kroz kreativnost i projektivne tehnike, osoba dolazi do skrivenih misli i osjećanja. Vrste art terapije su: slikanje, crtanje, igre, pokreti, modelovanje, itd. Slobodnim izražavanjem nestaje granica između spoljašnjeg i unutrašnjeg doživljaja. Najbitnije je to, da ne zahtijeva nikakvo predznaje i umijeće, nikakav slikarski talenat nije potreban da bi se pohađala ovakva vrsta terapije, jer se smatra da u svakom od nas “čuči” jedna kreativna crta koja samo čeka šansu da se pokaže. Svako ko osjeća da mu je potrebno za lični rast i razvoj bi trebao da odvoji vremena za ovu aktivnost. Oslobađanjem energije, oslobađa se i stres, a podstiče se optimizam, socijalnost, samopoštovanje. Smatra se da je pozitivno razmišljanje jedan od osnovnih prediktora uspjeha. Zato, ljudi koji su pod stresom treba da se fokusiraju na način da ga što brže i uspješnije riješe, ali da i istražuju svoje negativne misli i teže da ih usmjere ka pozitivnom.

 Kako se otprilike odvija ova terapija? Pa moguće je da se radi grupno ili individualno, pri čemu art terapeut daje podršku u izražavanju. Dobra stvar je u tome, što se osjeća opuštenost uz druženje i muziku uz koju se radi. Moje mišljenje o tome je da je kreativnost sama po sebi dobar način da se misli i pažnja usmjere na neke lijepe stvari i da se um odmori na taj način. Da ono unutrašnje, zatvoreno konačno dospije na površinu. 

U svakom slučaju, vrijedi pokušati!

 

Milica Sofrenić